Muudatused hüvitise maksmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest alates 01.09.2014

3. juulil 2014 avaldati Riigi Teatajas tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2 muudatus, mis jõustub 2014. aasta 1. septembril.

Isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel on ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral kuni 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.

Seega ei ole 1. septembrist alates toimuva isikliku sõiduauto kasutamise eest enam võimalik maksuvabalt ilma arvestust pidamata maksta hüvitist 64 eurot kuus.

Juhul kui alates septembrist toimuvate sõitude eest ilma sõidupäevikut pidamata hüvitist makstakse, maksustatakse väljamakse kui palgalisa ning deklareeritakse vastavalt TSD lisal 1 või 2.

29.01.2016

Источник информации: emta.ee .